CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Với sự mở rộng quy mô hoạt động và triển khai các dự án sắp tới, Vtech chúng tôi tuyển dụng tìm kiếm các cộng sự phù hợp

Chi tiết

Nhân viên kinh doanh - "Người nhiệt huyết"

Nhân viên kinh doanh -

Chúng tôi đang tìm kiếm những cộng sự nhiệt huyết thích công việc bán hàng để cùng chúng tôi đem lại giá trị cho khách hàng, chinh phục các thử thách và cùng nhau tiến ra biển lớn. Chúng ta hãy cùng về 1 đội!

Chi tiết

Nhân viên Chăm sóc khách hàng - "Người tận tâm"

Nhân viên Chăm sóc khách hàng -

Vtech tìm kiếm cộng sự đồng hành cùng chúng tôi trong các vị trí: Nhân viên chăm sóc khách hàng, với từng bước mở rộng quy mô và phát triển sản phẩm – dịch vụ của Vtech trong thời gian tới, chúng tôi tìm kiếm người tận tụy chăm sóc...

Chi tiết

Nhân viên Marketing - "Người thấu hiểu"

Nhân viên Marketing -

Vtech tìm kiếm cộng sự đồng hành cùng chúng tôi trong các vị trí: Nhân viên Marketing, với từng bước mở rộng quy mô và phát triển sản phẩm – dịch vụ của Vtech trong thời gian tới, chúng tôi cần người thấu hiểu khách hàng và chạm đến trái...

Chi tiết

Nhân viên thiết kế - "Người sáng tạo"

Nhân viên thiết kế -

Vtech tìm kiếm cộng sự đồng hành cùng chúng tôi trong các vị trí: Nhân viên thiết kế, với từng bước mở rộng quy mô và phát triển sản phẩm, dự án Vtech trong thời gian tới

Chi tiết