Chủ đề

Những nội dung được gắn nhãn quảng cáo google

Các dạng từ khóa trong Google Adwords

Trong quảng cáo Google Adwords, việc chọn từ khóa tốt mang tính quyết định của chiến dịch quảng cáo Google Adwords.

Hướng dẫn thiết lập chiến dịch quảng cáo Google Adwords

Hướng dẫn cách thiết lập một chiến dịch quảng cáo Google Adwords đơn giản, hiệu quả.

Thuật ngữ cơ bản trong Google Adwords

Hiể rõ hơn các thuật ngữ cơ bản trong Google Adwords

Lựa chọn loại chiến dịch Google Adwords phù hợp

Tìm hiểu kĩ hơn về các loại chiến dịch để đưa ra lựa chọn phù hợp cho chiến dịch quảng cáo Google Adwords

4 Tiện ích mở rộng thường sử dụng trong quảng cáo Google Adwords

Tiện ích mở rộng quảng cáo truyền tải tới khách hàng nhiều thông tin đồng thời làm nổi bật quảng cáo Google Adwords. Vtech giới thiệu với các bạn 4 tiện ích thường sử dụng trong Google Adwords.

Yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng quảng cáo

Thứ hạng quảng cáo phụ thuộc vào nhiều yếu tố: ngân sách, từ khóa, chất lượng trang đích.