Hướng dẫn tính năng "Cấu hình hệ thống"

Đang update ...

Tại sao phải cấu hình hệ thống ?
 

Câu hình hệ thống giúp bạn thiết lập các nội dung quan trọng cho website như: Thông tin chung website, logo, hình đại diện khi chia sẽ trên các nền tảng mảng xã hội, tuyên bố quyền sở hữu bản quyền nội dung site, thiết lập thông tin SEO cho toàn trang web, thiết lập máy chủ SMTP cho việc gửi và nhận thông tin qua email, và thiết lập bản quyền về hình ảnh.

Để thiết lập cấu hình hệ thống bạn tiến hành các bước sau:

 Đăng nhập vào tài khoản quản trị website - Xem chi tiết 

 Trong nhóm tính năng "Cài đặt" bên phải khu vực giao diện quản trị, chọn "Cấu hình" => chọn tính năng "Hệ thống" để tiến hành thực hiện hiệu chỉnh cho cấu hình cho website.

Tính năng Cấu hình hệ thống - VTECH CMS

Tính năng Cấu hình hệ thống - VTECH CMS


Các tính năng trong nhóm CÀI ĐẶT :

 Hệ thống

 Tài khoản người dùng

 Ứng dụng bài viết

 Ứng dụng bán hàng

 Ứng dụng tìm kiếm

 Ứng dụng nhúng

 Giao diện


1. Hiệu chỉnh cấu hình - Thông tin chung
 

Giúp chúng ta thiết lập các thông tin chung cho website : Cấu hình      Hệ thống Thông tin chung

Hiệu chỉnh cấu hình - Thông tin chung

  Tiêu đề website: tên website bạn cung cấp cho người dùng

  Múi giờ trên site: chọn múi giờ hệ thống website thể hiện cho khách hàng khi nhận các thông báo và thông tin như: thời gian đặt hàng, thời gian liên hệ.

  Chủ sở hữu bản quyền: cung cấp thông tin cho người dùng biết bản quyền thông tin và hình ảnh trên website thuộc về đơn vị hay cá nhân của bạn

  URL website chủ sở hữu bản quyền: tạo ra liên kết cho "chủ sở hữu bản quyền" bạn đã khai báo, tại đây bạn thiết lập (copy) một đường dẫn website (URl) theo cấu trúc - https://wwww.[đường dẫn site]. Nếu bạn thiết lập không đúng tại khu vực này khi lưu lại hệ thống sẽ thông báo lỗi và không cho lưu các thay đổi khác.

Thiết lập không đúng: lequyettam.com (vì đây là 1 văn bản) 

Thiết lập đúng: https://lequyettam.com (đây là 1 URL) Xem chi tiết 

Tiêu đề website

  Bật chế độ bảo trì: trong quá trình hiệu chỉnh lại nội dung website, nếu bạn không muốn cho người dùng thấy hiện trạng website tại thời điểm điều chỉnh hoặc cập nhật mới, bạn có thể bật chế độ bảo trì, khách hàng lúc này truy cập website của bạn chỉ nhìn thấy câu thông báo bạn đã thiết lập trong nội dung bạn đã thiết lập tại "Thông báo bảo trì"

  Thông báo bảo trì: Câu thông thông khách hàng sẽ thấy nếu website của bạn bật sang chế độ bảo trì.

Thông báo bảo trì tại website

Thông báo bảo trì tại website

Sau khi bạn hiểu chỉnh xong nội dung cho "Thông tin chung", bạn nhấn "Lưu cấu hình" tại cuối khu vực để hệ thống lưu và cập nhật lại nội dung bạn đã thực hiện xong trên website.

Lưu cấu hinh thành công

Lưu cấu hinh thành công

Nếu hệ thống báo lỗi và không cho phép lưu lại, bạn nên kiểm tra các thông tin hoặc yêu cầu thông tin đã đúng theo hướng dẫn, sau đó điều chỉnh lại cho đúng. Lỗi thường gặp trong trường hợp này - do chúng ta thiết lập tại khu vực "URL website chủ sở hữu bản quyền" không đúng theo yêu cầu.

Lỗi thiết lập không đúng tại khu vực URL website chủ sở hữu bản quyền

Lỗi thiết lập không đúng tại khu vực "URL website chủ sở hữu bản quyền"

Chủ đề liên quan