Thiết lập giao diện website - Hệ thống Vtech CMS

Với nền tảng Vtech CMS, bạn có thể dể dàng chọn lựa và thay đổi các giao diện có sẵn trong kho giao diện của hệ thống WebsiteChuan; các giao diện được thường xuyên năng cấp về mặt tính năng và giao diện mới trong kho.

Để thiết lập giao diện cho website của bạn trong kho giao diện của hệ thống WebsiteChuan, bạn thực hiện các bước sau:

 Bước 1: Tại khu vực Admin => chọn tính năng Cấu hình => chọn Trang ngoài

Thiết lập Cấu hình giao diện cho website

Thiết lập Cấu hình giao diện cho website

 Bước 2: Tại khu vực Hiệu chỉnh cấu hình => chọn Chọn giao diện

chọn giao diện website tại kho giao diện WebsiteChuan

Chọn giao diện website tại kho giao diện WebsiteChuan

 Bước 3: Chọn giao diện thích hợp với nhu cầu của bạn sau đó nhấn vào "Nút" Chọn sử dụng và thực hiện theo hướng dẫn

Chọn giao diện phù hợp cho website

Chọn giao diện phù hợp cho website

 Bước 4: chọn Tiếp tục tác vụ nếu bạn muốn chuyển sang giao diện mới (bạn đã chọn) trong hệ thống; hoặc nhấn vào Hủy tác vụ để tiếp tục sử dụng giao diện củ (*)

Hoàn tất chọn giao diện sử dụng cho website

Hoàn tất chọn giao diện sử dụng cho website

(*) Lưu ý: Cần đọc kỹ thông báo để nắm các nội dung liên quan đến: Nội dung đã biên tập, Khối nội dung, Thiết lập cho giao diện đối ... sau khi chuyển sang giao diện mới.

  • Nội dung đã biên tập: Việc chuyển đổi giao diện cho website không làm thay đổi bất kỳ nội dung nào bạn đã biên tập trước đây, tất cả vẫn được giữ nguyên. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về điều đó.
  • Khối nội dung: Những khối nội dung chức năng sẽ được giữ lại hoàn toàn trên website và tự động chuyển đổi sang phong cách trình bày của giao diện mới. Những khối nội dung tùy biến sẽ bị vô hiệu hóa (nhưng không bị xóa đi) cho đến khi bạn biên tập và kích hoạt chúng lại một cách thủ công. Việc này nhằm tránh việc làm vỡ giao diện mới, bởi vì nội dung của những khối này có thể đang chứa mã HTML, CSS, JavaScript theo phóng cách của giao diện cũ do người dùng biên tập.
  • Thiết lập cho giao diện: Các thiết lập cho giao diện đã sử dụng trước đó (màu sắc, khối, css...) sẽ được bảo lưu. Nếu bạn kích hoạt lại một trong những giao diện này, các thiết lập của giao diện đó sẽ được áp dụng trở lại.

 Bước 5: Hoàn tất thay đổi giao diện trong kho giao diện WebsiteChuan => chọn Chọn giao diện

Thiết lập Cấu hình giao diện cho website

Hoàn thành đổi giao diện

Vì vậy

Việc thay đổi giao diện mới trong kho giao diện Website chuẩn giúp bạn có thể chọn lựa được các giao diện phù hợp với lịch vực hoạt động và nhu cầu về trình bày giao diện website theo mong muốn của bạn.

Mỗi giao diện website trong kho WebsiteChuan sẽ phù hợp với một phong cách và hiệu ứng các khối nội dung theo từng nhóm sản phẩm dịch vụ khác nhau. Bên cạnh đó mỗi giao diện phù hợp với nhiều phiên bản lập trình khác nhau.

Vì vậy bạn nên đọc kỹ các thông tin liên quan đến giao diện bạn sẽ sử dụng để giúp bạn hiểu và sử dụng hiệu quả nhất. Các giao diện trong kho WebsiteChuan của nền tảng Vtech CMS luôn được thêm mới giao diện và cải tiến các giao diện củ.