SMTP là gì?

SMTP là gì?

Khi nhập thông tin liên hệ trên website cần thông qua một cửa khẩu để gửi thư đến một hộp thư nào đó. Và cách hay thường làm là sử dụng cửa khẩu SMTP

SMTP là gì? Tại sao cần cấu hình máy chủ SMTP?

Thông thường trên website bất kỳ nào đó cũng có trang Liên Hệ, trên trang liên hệ thường có khu vực điền thông tin liên hệ, giúp người dùng truy cập vào website soạn nội dung liên hệ  và gửi thư trực tiếp đến bạn mà không cần đăng nhập vào hộp thư của họ.

Trong thời gian trước đây, kỹ thuật liên hệ gửi mail này cho phép gửi trực tiếp thông tin liên hệ đến một hộp thư của bạn mà không cần biết gửi đi từ hộp thư nào, và điều đó dẫn đến việc spam mail quá nhiều. Vì thế niện nay, với danh thức gửi mail, phải xác định danh tính gửi thông qua từ hộp thư nào đến hộp thư nào, kỹ thuật xây dựng khu vực nhập thông tin liên hệ trên website có phần phức tạp hơn. Chúng ta cần thông qua một cửa khẩu để gửi thư đến một hộp thư nào đó. Và cách hay thường làm là sử dụng cửa khẩu SMTP, mã nguồn của Websitechuan có khu vực cài đặt SMTP này.

Hiện tại trong Website bàn giao đến khách hàng, Vtech đã cài đặt SMTP với Email là no-reply@websitechuan.com. Khi người dùng lên trên trang liên hệ, nhập nội dung liên hệ và gửi, thì thực chất, cửa khẩu SMTP dùng hộp thư noreply@websitechuan.com và thực hiện gửi thông tin khách hàng liên hệ đến hộp thư của bạn. Vì vậy, thông thường email dùng để cấu hình máy chủ SMTP làm "cánh cửa" để gửi thư tự động và không dùng trong quá trình kinh doanh của bạn.

SMTP là gì

smtp là gì

Với 2 hình ảnh minh họa trên, khi khách hàng nhập và bấm Gửi liên hệ, thì thông tin của khách hàng nhập sẽ được gửi từ email no-reply.websitechuan.com đến email hoaduytan.com@gmail.com

Ý kiến bạn đọc