Hãy để thành công của bạn lên tiếng thay cho tất cả!

Hãy để thành công của bạn lên tiếng thay cho tất cả!

"Behind every SUCCESSFUL man there's a lot of UNSUCCESSFUL years" Không có thành công nào là dễ dàng, không có thành công nào mà không phải "trả giá" Hãy để thành công của bạn lên tiếng thay cho tất cả!

Chi tiết
Ý tưởng khởi nghiệp bị từ chối 70 lần đạt giá trị hơn 1 tỷ USD

Ý tưởng khởi nghiệp bị từ chối 70 lần đạt giá trị hơn 1 tỷ USD

Làm thế nào để Rob Hull hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của mình với Adaptive Insights từ vị thế chẳng ai thèm quan tâm trở thành một công ty có giá trị hơn 1 tỷ USD?

Chi tiết